Grand Theft Auto V: 29 million shipped - Prima Games